KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Městské muzeum Blatná umožňuje prohlédnout si dobové zbraně či vzácné ukázky řemeslné práce
 
Autor / zdroj foto: Městské muzeum Blatná

Městské muzeum Blatná / Blatná

Městské muzeum Blatná se zaměřuje na historii Blatenska a okolí. Celoročně pořádá několik výstav nejen ve své výstavní budově, ale i na veřejných místech města Blatná jako kostel Nanebevzetí Panny Marie či na prostranství před zámkem Blatná.

7. 12. 1911 na obecní radě vystoupil Josef Siblík, podpořen Ferdinandem Hildprandtem a Františkem Matějkou, s návrhem založit městské muzeum, neboť okres Blatenský skrývá mnohé poklady, které jsou skupovány a vyváženy soukromými sběrateli.

Návrh byl přijat, avšak dějinné události tomu nepřály a proto se počátek muzea datuje až do 10. 12. 1922, kdy byl zároveň ustanoven Okresní musejní spolek. Prvním správcem muzea se stal bývalý ředitel měšťanské školy a regionální archeolog Josef Siblík, který daroval muzeu bohaté archeologické sbírky.

Dnešní Městské muzeum Blatná je rázu regionálního, čemuž odpovídají i sbírky etnografické, archeologické, historické (archiválie, drobné tisky, fotografie atp.) a výtvarné. V prvním patře se nachází prosvětlená expozice využívaná k muzejním, vlastivědným i výtvarným výstavám, kde jsou prezentovány sbírky muzea. Součástí celé budovy je i badatelna v druhém patře.


Sbírka Městského muzea Blatná je regionálního charakteru. Založena byla společně s Okresním muzeem v Blatné v roce 1922. Největší nárůst předmětů zaznamenalo muzeum v prvních letech své existence, tehdy získalo předměty archeologické a folkloristické povahy. V poválečných letech byla sbírka doplňována v menší míře. Až v 70. letech dochází k obnovení sbírkotvorné činnosti. V regionální sbírce je zastoupena archeologie či etnografie, také výtvarné umění, písemnosti, plakáty, fotografie. Dále se v muzeu nachází předměty z oblasti numizmatiky a faleristiky, sfragistiky, nebo kodikologie, hudby a dalších oborů.

Muzejní knihovna je odborně zaměřena na regionální historii, historii českou i zahraniční, literaturu z oblasti muzeologie, pomocných věd historických, výtvarného umění a dalších. Z periodik se zde nachází mnoho odborných titulů mimo jiné Český časopis historický, Jihočeský sborník historický, Výběr, Minulostí západočeského kraje, Podbrdsko, Historický obzor, Český lid, Zprávy památkové péče a jiné.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.